Chịu trách nhiệm nội dung: Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Địa chỉ: Số 60, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Email: kiemsoat@thutuchanhchinh.vn Điện thoại: 080.43331 Fax: 080.44240