Hiến kế cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh Covid-19 (02/06/2020)

Đó là chủ đề Hội nghị trực tuyến với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn quốc được Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VinaSME) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức ngày 26/5/2020 thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME).

Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Cổng dịch vụ công quốc gia và những lợi ích dành cho doanh nghiệp” (25/05/2020)

Để giúp doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi và những tác động mạnh mẽ do dịch bệnh Covid-19, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Cổng Dịch vụ công quốc gia
và những lợi ích cho doanh nghiệp”.  

Thành lập các Tổ công tác nhằm cải thiện chỉ số môi trường kinh doanh (18/06/2019)

Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã thành lập 06 Tổ công tác thuộc Ban Cải thiện môi trường kinh doanh với mục tiêu cải thiện các chỉ số Việt Nam có thứ hạng hoặc điểm đánh giá chưa cao trong Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Business) toàn cầu do Ngân hàng Thế giới công bố hàng năm

Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (13/06/2019)

Vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 100/QĐ-HĐTV ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng.

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018 (17/08/2018)

Sáng ngày 17/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị “Công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018”.
 

Báo cáo APCI 2018 (17/08/2018)

Báo cáo chỉ số Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính APCI 2018 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ là báo cáo đánh giá chi phí thực tế mà doanh nghiệp và tổ chức phải chi trả để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên cả nước theo quy định hiện hành trong khuôn khổ của Đề án xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC (Đề án 383). Là năm đầu tiên thực hiện điều tra trên cả nước để xây dựng chỉ số, Hội đồng tư vấn cải cách TTHC đã nhận được ý kiến và chia sẻ thông tin của hơn 3.000 doanh nghiệp đã thực hiện các TTHC này trên cả nước trong sáu tháng cuối năm 2017 (từ tháng 06 đến tháng 12 năm 2017) về thời gian và chi phí cần thiết để hoàn thành thủ tục hành chính đó.
 

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính thực hiện khảo sát Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (30/03/2018)

Trước đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã ký ban hành Quyết định số 383/QĐ-HĐTV ngày 07/6/2017 phê duyệt Đề án “Xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính” (Đề án 383).

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành Quy chế hoạt động mới sau khi kiện toàn (02/06/2017)

Ngày 31/5/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã ban hành Quyết định số 360/QĐ-HĐTV về Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Hoạt động đánh giá năm 2016 của Hội đồng Tư vấn: Lấy ý kiến từ cấp cơ sở về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện liên thông các thủ tục hành chính cho trẻ em dưới 6 tuổi (25/08/2016)

Việc lấy ý kiến về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện liên thông các thủ tục hành chính cho trẻ em dưới 6 tuổi được Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – cơ quan thành viên Hội đồng thực hiện thông qua tổ chức Hội thảo với các cơ quan: Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Cơ quan công an cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Cơ quan thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp về sáng kiến cải cách thủ tục hành chính năm 2016 (22/07/2016)

Thông qua tổ chức các Hội thảo, nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách, quy định, thủ tục hành chính ở các lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành đối với nhập khẩu hàng dệt may; sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; ghi nhãn, công bố hợp chuẩn, hợp quy và an toàn thực phẩm đã được tiếp nhận, trao đổi và đề xuất phương án tháo gỡ
Các tin đã đưa ngày: