Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành Quy chế hoạt động mới sau khi kiện toàn (02/06/2017)

Ngày 31/5/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã ban hành Quyết định số 360/QĐ-HĐTV về Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Hoạt động đánh giá năm 2016 của Hội đồng Tư vấn: Lấy ý kiến từ cấp cơ sở về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện liên thông các thủ tục hành chính cho trẻ em dưới 6 tuổi (25/08/2016)

Việc lấy ý kiến về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện liên thông các thủ tục hành chính cho trẻ em dưới 6 tuổi được Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – cơ quan thành viên Hội đồng thực hiện thông qua tổ chức Hội thảo với các cơ quan: Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Cơ quan công an cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Cơ quan thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp về sáng kiến cải cách thủ tục hành chính năm 2016 (22/07/2016)

Thông qua tổ chức các Hội thảo, nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách, quy định, thủ tục hành chính ở các lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành đối với nhập khẩu hàng dệt may; sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; ghi nhãn, công bố hợp chuẩn, hợp quy và an toàn thực phẩm đã được tiếp nhận, trao đổi và đề xuất phương án tháo gỡ

Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực đề xuất sáng kiến cải cách quy định, thủ tục hành chính trong Kế hoạch hoạt động năm 2016 (30/04/2016)

Ngày 28/4/2016, Hội đồng đã ban hành Quyết định số 989/QĐ-HĐTV bổ sung nhiệm vụ đề xuất sáng kiến cải cách quy định, thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành trong xuất nhập khẩu hàng dệt may vào Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng (ban hành theo Quyết định số 307/QĐ-HĐTV).

Tăng cường cơ chế phối hợp trong thực hiện quy định, thủ tục hành chính liên quan đến sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (25/04/2016)

Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý khó khăn vướng mắc, trên cơ sở phản ánh của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngày 20/4/2016, Hội đồng Tư vấn đã tổ chức họp lấy ý kiến về khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thực hiện quy định, TTHC liên quan đến các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Cuộc họp do ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng chủ trì với sự tham gia của đại diện một số cơ quan thành viên Hội đồng, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và một số hiệp hội, doanh nghiệp liên quan.

Thành lập các nhóm công tác để triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (13/04/2016)

Ngày 08/4/2016, cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn đã tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2016, do ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng chủ trì với sự tham gia của đại diện, cán bộ đầu mối của các cơ quan thành viên Hội đồng, Ban công tác có liên quan.

Năm 2016, Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC đề xuất sáng kiến cải cách trên 04 lĩnh vực, đánh giá việc cải cách TTHC ở 02 lĩnh vực (14/03/2016)

Ngày 01/3/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC (Hội đồng) đã ký Quyết định số 307/QĐ-HĐTV ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng. 

Họp HĐTV (07/08/2015)

Các tin đã đưa ngày: