Hoạt động đánh giá năm 2016 của Hội đồng Tư vấn: Lấy ý kiến từ cấp cơ sở về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện liên thông các thủ tục hành chính cho trẻ em dưới 6 tuổi

25/08/2016

Việc lấy ý kiến về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện liên thông các thủ tục hành chính cho trẻ em dưới 6 tuổi được Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – cơ quan thành viên Hội đồng thực hiện thông qua tổ chức Hội thảo với các cơ quan: Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Cơ quan công an cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi nghiên cứu, rà soát và đánh giá sơ bộ về kết quả một năm thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các địa phương trong toàn quốc, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã tiếp tục trao đổi, làm rõ hơn các khó khăn, vướng mắc mà cơ quan nhà nước, cán bộ công chức gặp phải trong thực tế triển khai thực hiện liên thông.

Lãnh đạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì Hội thảo

Đông đảo công chức trực tiếp tham gia giải quyết các thủ tục hành chính theo quy trình liên thông tại địa phương đã tham gia Hội thảo và có những ý kiến thẳng thắn, đánh giá những ưu điểm trong thực hiện liên thông ở địa phương, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập mà họ gặp phải và bày tỏ nguyện vọng, mong muốn của đội ngũ công chức cấp xã trong thực hiện liên thông.

Đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trình bày ý kiến tại Hội thảo

Đa số ý kiến của các đại biểu cho rằng, việc thực hiện liên thông đem lại nhiều thuận lợi cho người dân, và Ninh Thuận là địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương này khi văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện của tỉnh yêu cầu thời gian thực hiện chuỗi thủ tục hành chính liên thông giảm 05-06 ngày so với quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT và về cơ bản thời gian này được đảm bảo, đem lại sự hài lòng cho người dân. Tuy nhiên,  ở một số huyện có các đơn vị hành chính cấp xã ở xa trung tâm, đi lại khó khăn, hồ sơ giải quyết không được chuyển kịp thời đến cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện nên giải quyết chậm so với quy định.

Đại biểu phát biểu tại Hội thảo

Khó khăn, vướng mắc, bất cập tập trung vào một số vấn đề sau:
Một là, công tác tuyên truyền ở một số huyện, xã, nhất là vùng sâu, vùng xa chưa tốt, nên người dân không nắm được đầy đủ quy định về quyền lựa chọn thực hiện liên thông, do đó vẫn thực hiện riêng rẽ từng thủ tục.
Hai là, cơ sở vật chất cho đội ngũ công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã chưa được quan tâm đúng mức ở nhiều xã trên địa bàn tỉnh. Bộ phận này đa số chưa được cấp máy tính riêng, thậm chí tủ đựng hồ sơ cũng không đáp ứng được nhu cầu do việc lưu trữ Sổ hộ tịch qua nhiều năm để phục vụ cho việc đăng ký trích lục cho người dân. Một số xã không được trang bị máy scan nên không kịp thời chuyển được thông tin cho cơ quan Bảo hiểm xã hội mà phải chuyển hồ sơ trực tiếp. Chưa có phần mềm quản lý liên thông các thủ tục hành chính nên việc quản lý hồ sơ còn khó khăn do không biết được hồ sơ đang ở giai đoạn nào.

Ba là, chế độ đãi ngộ cho công chức cấp xã trực tiếp thực hiện việc liên thông trên thực tế không được quan tâm thỏa đáng, dù có chủ trương và quy định tại Quyết định số 1299/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Đại diện Sở Tư pháp Ninh Thuận phát biểu ý kiến

Ngoài ra, theo ý kiến phản ánh của một số đại biểu tại Hội thảo, chỉ nên quy định việc liên thông 02 thủ tục là: đăng ký khai sinh và cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Bởi lẽ, việc liên thông được cấp đăng ký thường trú gặp nhiều bất cập trên thực tế. Cụ thể là do công chức ở bộ phận một cửa cấp xã thường không nắm được quy định về cư trú của cơ quan công an, nên người dân phải gặp trực tiếp cán bộ hộ tịch để được hướng dẫn, phát sinh nhiều việc khiến công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã nhiều nơi bị quá tải dẫn đến sai sót. Thủ tục nhập khẩu cho trẻ em nên để người dân trực tiếp đến cơ quan công an cấp xã, cấp huyện thực hiện hoặc chuyển hồ sơ thông qua bưu điện, giảm áp lực cho công chức xã trong thực hiện liên thông. Bên cạnh đó, thời gian chuyển hồ sơ từ cán bộ cấp xã qua bộ phận “Một cửa” của Công an huyện (trong trường hợp thẩm quyền cấp đăng ký thường trú của Công an cấp huyện) tương đối lâu, mất nhiều thời gian trong khi trên thực tế số lượng công chức hộ tịch ở mỗi phường, xã chỉ từ 01-02 người, chưa kể việc các công chức này ở nhiều địa phương thường xuyên được điều chuyển sang vị trí công tác khác, ảnh hưởng đến việc thực hiện liên thông.
Bốn là, việc phối hợp giữa Cơ quan công an và Bảo hiểm xã hội chưa tốt. Cơ quan công an ở một số nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú theo một số ngày nhất định trong tuần, dẫn đến việc hồ sơ không được chuyển kịp thời, ảnh hưởng tới thời gian giải quyết thủ tục. Một số cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện chưa thực hiện quy trình cấp chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho UBND cấp xã, thị trấn theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT; có trường hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan công an cấp huyện giải quyết thủ tục chậm so với thời gian quy định nhưng không thông báo, phản hồi cho UBND cấp xã, thị trấn biết để thông báo cho người dân, dẫn đến việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Quang cảnh Hội thảo


Ngoài ra, theo ý kiến phản ánh của một số đại biểu tại Hội thảo, cần xem xét điều chỉnh lại một số quy định về thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, ví dụ như: Sự không phù hợp với các quy định về hồ sơ giải quyết theo Luật Hộ tịch, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch – có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016. Cụ thể, Nghị định 123/2016/NĐ-CP hướng dẫn yêu cầu hồ sơ đăng ký khai sinh trong giai đoạn trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được vận hành thống nhất trên cả nước, phải xuất trình: Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn trong trường hợp bố mẹ có đăng ký kết hôn, người đi khai sinh phải trình CMND, … nhưng tại Thông tư liên tịch số 05 hướng dẫn việc liên thông không đề cập tới các quy định này.
Việc cấp Giấy khai sinh qua máy và cấp số định danh cá nhân đã được thực hiện thí điểm ở một số địa phương. Theo quy trình, người dân vẫn thực hiện đăng ký khai sinh theo thủ tục thông thường được pháp luật quy định. Sau khi đăng ký vào sổ giấy, cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua tài khoản truy cập do cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an cung cấp để lấy Số định danh cá nhân từ Trung tâm cấp số định danh cá nhân cấp cho người được đăng ký khai sinh, toàn bộ quy trình đều cấp tự động. Thời gian tới, khi việc cấp cùng một lúc giấy khai sinh và số định danh cá nhân cho trẻ em được mở rộng áp dụng ở các địa phương, cần tính toán kỹ lưỡng ảnh hưởng của việc thực hiện cấp Giấy khai sinh qua máy và cấp số định danh cá nhân tự động đối với thủ tục thực hiện liên thông không và cân nhắc một quy trình liên thông phù hợp;
Các ý kiến về khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất giải pháp tháo gỡ từ phía các cơ quan có liên quan ở địa phương trong thực hiện liên thông các thủ tục hành chính cho trẻ em dưới 6 tuổi là những gợi ý quý báu để Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - hai cơ quan thành viên Hội đồng tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, khảo sát người dân, lấy ý kiến các chuyên gia, cơ quan nhà nước có liên quan để hoàn thiện, chỉnh sửa bổ sung phương án đề xuất, kiến nghị, đưa vào Báo cáo đánh giá của Hội đồng gửi các Bộ, ngành liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

                         Thư ký Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính