Tỉnh Bến Tre chỉ đạo thực hiện Đề án 896 năm 2019 (18/06/2019)

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 896, ngày 03/6/2019 Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Bến Tre đã ban hành Công văn số 2655/BCĐ-NC để thực hiện tốt công tác thu thập, cập nhật thông tin dân cư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Ban chỉ đạo 896 thành phố Hải Phòng quyết tâm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch năm 2019 (17/06/2019)

Ban chỉ đạo 896 thành phố Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 3066/BCĐ-UBND yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 896 của thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận, huyện phải chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa và thực hiện tốt công tác phối hợp để tạo sự bứt phá trong triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch triển khai Đề án tổng thể về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (sau đây gọi tắt là Đề án 896) năm 2019.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Đề án 896: Bộ Công an tập trung xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2020 (01/04/2019)

Sáng ngày 26/3/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án 896 năm 2019 của Ban Chỉ đạo. tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896, đại diện một số đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ.

Hà Nam cơ bản hoàn thành thu thập thông tin dân cư theo Đề án 896 (23/10/2018)

Ngày 09/10/2018 Ban Chỉ đạo 896 của tỉnh Hà Nam có Báo cáo số 82/BC-BCĐ896 tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tổ chức thu thập thông tin dân cư trên địa bàn

Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch kiểm tra năm 2018 (23/10/2018)

Đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh những thiếu sót, hướng dẫn giải quyết những tồn tại của công an các địa phương trong thu thập thông tin, cập nhật dữ liệu dân cư là mục đích, yêu cầu được đặt ra tại Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2018 của Văn phòng Ban Chỉ đạo 896

Những kết quả nổi bật trong năm đầu thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2017 - 2020 (26/01/2018)

Sáng ngày 25/01/2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 896 đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả năm 2017 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo thúc đẩy triển khai Đề án 896 (01/09/2016)

Ngày 25/8/2016, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 253/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 896); kiểm điểm kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo từ đầu năm đến nay và bàn triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

Kết quả thực hiện Đề án 896 - nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, mục tiêu hướng tới của Chính phủ Việt Nam (31/08/2016)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và số định danh cá nhân là những công cụ quan trọng để phục vụ mục tiêu cải cách hành chính của Chính phủ trong Đề án 896.

Triển khai Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân năm 2016 (14/03/2016)

Ngày 8/3/2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Ban Chỉ đạo 896) đã ký Quyết định số 26/QĐ-BCĐ896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong năm 2016. Đây là cơ sở để các Bộ, ngành ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 896 tại Bộ, ngành mình

Để không còn “cát cứ” về dữ liệu thông tin (08/12/2015)

(ĐBNDO) - Tại Hội thảo “Tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thông qua số định danh cá nhân” do Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án 896 tổ chức sáng 4.12 tại Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng, thời gian qua, việc chia sẻ thông tin giữa các bộ ngành, địa phương còn yếu, vẫn còn tình trạng cục bộ, chia cắt, cát cứ thông tin. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cả cơ quan quản lý nhà nước và cho người dân cần sớm xây dựng phương án kết nối các cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành tư pháp với CSDL Quốc gia về dân cư.

Các tin đã đưa ngày: