Điểm báo ngày 06 tháng 01 năm 2017

06/01/2017

Bộ, ngành
1. Cởi “nút thắt” thủ tục hành chính
2. Bỏ quy hoạch thương nhân xuất khẩu gạo: Cần nhưng chưa đủ
3. Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính
4. Bộ TT&TT ra bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính các Cục trực thuộc
5. Năm 2017 sẽ là năm lắng nghe, đổi mới và hành động
 
Địa phương
6. Xung kích hỗ trợ cải cách hành chính
7. Hơn 94% người dân TP.HCM hài lòng về cải cách hành chính
8. Thừa Thiên Huế: thực hiện công khai xin lỗi sai sót trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
9. Cán bộ phải biết “chạnh lòng”, đừng “lạnh lòng”
10. TP.HCM thực hiện 4 xin và 4 biết khi tiếp dân 
11. Bước chuyển mạnh trong cải cách hành chính
12. Năm kỷ cương hành chính 2017: Linh hoạt, sáng tạo trong mọi công việc

Xem Điểm báo ngày 06 tháng 01 năm 2017 tại file đính kèm
File đính kèm