Điểm báo ngày 09 tháng 01 năm 2017

09/01/2017

Bộ, ngành
1. Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DNNVV là cần thiết và cấp bách
2. Tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
3. Bộ Y tế lên tiếng về qui định hiến máu theo hướng không bắt buộc?
4. Ngành Tài chính: Cải cách hành chính đi vào nề nếp, chất lượng
5. Đẩy mạnh thanh toán điện tử khu vực dịch vụ hành chính công
6. Phạt xe không chính chủ: Cần “thoáng” trong thủ tục sang tên
7. PCI trong chặng đua nước rút
8. Năm 2017, ưu tiên cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan
 
Địa phương
9. Hà Nội quyết tạo đột phá về kỷ cương hành chính
10. Bước chuyển mạnh trong cải cách hành chính
11. Hiệu quả trong ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính
12. Thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2016

Xem Điểm báo ngày 09 tháng 01 năm 2017 tại file đính kèm
File đính kèm