Điểm báo ngày 16 tháng 3 năm 2017

16/03/2017

Bộ, ngành
1. Bộ Nông nghiệp ra mắt cổng dịch vụ công trực tuyến
2. Thống nhất đo lường xác định chỉ số hài lòng của người dân
3. Nâng cao năng lực cạnh tranh: Thuế và hải quan là hai lĩnh vực đi đầu trong cải cách
4. Môi trường kinh doanh: Không minh bạch thì chỉ chơi với những nhà đầu tư cơ hội
5. Hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ có ưu đãi
 
Địa phương
6. Kiến nghị giảm phí khi thực hiện thủ tục công trực tuyến
7. Lãnh đạo tỉnh bỏ họp hành đi cà phê với doanh nhân
8. PCI các tỉnh Tây Nguyên vẫn thuộc nhóm thấp kém
9. Ở Đồng Tháp, gặp Bí thư, Chủ tịch tỉnh lúc nào cũng được
10. Nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển kinh tế - xã hội
11. Nhiều người dân còn xa lạ với dịch vụ công trực tuyến
12. TP HCM cần đẩy mạnh cải cách hành chính sau đăng ký kinh doanh

Xem Điểm báo ngày 16 tháng 3 năm 2017 tại file đính kèm
File đính kèm