Điểm báo ngày 18 tháng 4 năm 2017

18/04/2017

Bộ, ngành
1. Chạy “hưu non”: Không thể trách người lao động!
2. Chế độ BHXH bắt buộc với người lao động nước ngoài tại Việt Nam
3. Đo hiệu quả đầu ra của doanh nghiệp
4. TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI: Các Hiệp hội DN có quyền bình đẳng trong công tác hỗ trợ DNNVV
5. Hộ kinh doanh lên doanh nghiệp: Lợi ích phải nhiều hơn chi phí
6. Tăng kiểm tra giá với ôtô nhập khẩu
7. 14 Bộ nợ thể chế: Tổ công tác của Thủ tướng vào cuộc
8. Xử lý vướng mắc thủ tục hải quan khi sáp nhập doanh nghiệp

Địa phương
9. Công nghệ tạo thuận lợi trong cấp, đổi giấy phép lái xe
10. Trường hợp không được truy tặng danh hiệu BMVNAH
11. TP.HCM đang kiến tạo môi trường đầu tư với độ mở chưa từng có

Xem Điểm báo ngày 18 tháng 4 năm 2017 tại file đính kèm
File đính kèm