Điểm báo ngày 16 tháng 6 năm 2017

16/06/2017

Bộ, ngành
1. Tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất, nhập khẩu
2. “Mở toang cửa” cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam
3. Bán nhà kiểu “hợp đồng vay vốn” lại tái xuất
4. Lò mổ bị “bức tử” vì thủ tục
5. Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh tương đương các nước đứng đầu ASEAN
6. Bỏ quy định số lượng xe tối thiểu của doanh nghiệp vận tải
7. Chia sẻ kinh nghiệm quản lý hóa chất trong ngành môi trường
8. Ngành công thương đạt kỷ lục với 700 điều kiện kinh doanh
9. Trách nhiệm của Bộ trưởng KH&ĐT còn nhiều điểm cần phải quan tâm, chỉ đạo
 
Địa phương
10. Quyết liệt cải cách, người dân hưởng lợi
11. Hết năm nay, 55% dịch vụ công của Hà Nội được cung cấp trực tuyến mức 3, 4

Xem Điểm báo ngày 16 tháng 6 năm 2017 tại đây
File đính kèm