Điểm báo ngày 19 tháng 6 năm 2017

19/06/2017

Bộ, ngành
1. Trần ai mở thị trường mới!
2. Nhiều DN kiến nghị bỏ đăng ký danh mục thức ăn chăn nuôi
3. Đăng ký thuê bao di động phải... nộp ảnh
4. Khổ vì đi ‘đòi lại’ thuế thu nhập
5. Giám sát cam kết, lời hứa của 4 Bộ trưởng
6. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp FDI

Địa phương
7. Cấp phép an toàn thực phẩm có gì khác trước?
8. Yêu cầu chủ tịch huyện giải trình vì chậm giải quyết đơn thư
9. Hà Nội cung cấp 375 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trong đợt 1/2017

Xem Điểm báo ngày 19 tháng 6 năm 2017 tại file đính kèm
File đính kèm