Điểm báo ngày 11 tháng 7 năm 2017

11/07/2017

Bộ, ngành
1. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính phải theo lộ trình
2. Chất lượng văn bản quy phạm pháp luật kém
3. Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh việc chậm trễ trả lời phản ánh của người dân
4. Ðể mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
5. Vụ Pháp chế góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính
6. Kho bạc Nhà nước: Giảm thiểu chi phí giao dịch
7. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - chìa khóa để phát triển nền kinh tế tự chủ 

Địa phương
8. Đồng Nai chính thức thử nghiệm tổng đài dịch vụ công
9. Chỉnh đốn tác phong, kỷ luật để đột phá
10. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
11. Thu phí hạ tầng cảng biển: Quảng Ninh không thu, Hải Phòng không giảm
12. Tăng viện phí đi đôi với tăng chất lượng khám, chữa bệnh

Xem Điểm báo ngày 11 tháng 7 năm 2017 tại file đính kèm
File đính kèm