Điểm báo ngày 11 tháng 10 năm 2017

11/10/2017

Bộ, ngành
1. Đơn giản hóa thủ tục hành chính 7 lĩnh vực thuộc Bộ Công Thương
2. Đơn giản hàng chục thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng
3. Hơn 1.100 tài khoản được cấp quyền truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử
4. Tạo cơ chế liên thông trong đầu tư, kinh doanh: Đề xuất Dự án Luật sửa đổi 3 Luật
5. Khơi thông nguồn lực đất đai
6. ‘Đại chiến’ taxi, cây xăng Nhật Bản và nỗ lực của Chính phủ
7. Cảng, bến thủy nội địa “quên” kiểm định thiết bị xếp dỡ
8. Để “giấy phép con” không mọc lại
9. Bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh
 
Địa phương
10. TP.HCM: Thí điểm một cửa liên thông điện tử trong cấp phép xây dựng
11. Hà Nội: Sắp cấp logo nhận diện cho cửa hàng hoa quả đảm bảo
12. Hà Nội thực hiện tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử hai bước
13. Đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư tại Nam Định

Xem Điểm báo ngày 11 tháng 10 năm 2017 tại file đính kèm
File đính kèm