Điểm báo ngày 23 tháng 05 năm 2018

23/05/2018

Bộ, ngành
1. Bỏ thủ tục rườm rà, xử nghiêm trang tin điện tử đội lốt báo chí
2. Ban hành 15 văn bản QPPL trong tháng 4/2018
3. Cắt bỏ nhiều thủ tục cấp phép game online và mạng xã hội
4. Chính phủ đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành KT-XH
5. Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia: Doanh nghiệp vẫn phải “chạy toát mồ hôi”
6. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất được lưu lại tại Việt Nam không quá 60 ngày
7. Kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề an sinh xã hội và chống lãng phí

Địa phương
8. Hơn 20 tỉnh thành dùng Zalo để giải quyết thủ tục hành chính
9. Có trị được công chức ‘ngâm’ hồ sơ nhà đất?
10. 'Giám sát' thủ tục hành chính công
11. Chấn chỉnh hạn chế tại bộ phận một cửa ở các huyện Quỳ Châu, Quế Phong
12. Quảng Ninh: Tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính
13. Thanh Chương: Tập huấn về dịch vụ hóa đơn điện tử cho 230 cơ quan, đơn vị

Xem Điểm báo ngày 23 tháng 5 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm