Điểm báo ngày 13 tháng 07 năm 2018

13/07/2018

Bộ, ngành
1. Cách mạng công nghiệp 4.0 mang tới nhiều cơ hội
2. Chậm chuyển biến trong cải cách kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh
3. Cải cách hành chính: Chuyển biến từ nhận thức đến hành động
4. Bộ Thông tin và Truyền thông muốn giảm thêm 48% điều kiện kinh doanh
5. Bộ Nội vụ đề nghị sửa đổi Luật Viên chức
6. Luật có, nghị định hướng dẫn chưa, nên HDV tự do vẫn 'tự do' vi phạm?
7. Hoàn thiện chính sách, pháp luật đón bắt xu thế phát triển
8. 4 thủ tục mới trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
9. Dán nhãn năng lượng cho 4 tủ lạnh tốn... 149 triệu
10. Doanh nghiệp vẫn tốn 76 giờ cho mỗi thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Địa phương
11. Hơn 97% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn qua Trung tâm hành chính công
12. Ứng dụng Zalo vào dịch vụ hành chính công
13. Xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Điều chỉnh phù hợp với các địa phương
14. Thường xuyên lắng nghe nguyện vọng người dân

 

Xem Điểm báo ngày 13 tháng 7 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm