Điểm báo ngày 03 tháng 08 năm 2018

03/08/2018

Bộ, ngành
1. Đơn giản hóa thủ tục hành chính để triệt tiêu 'vòi vĩnh, nhũng nhiễu'
2. Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính
3. Dự thảo Luật hành chính công: Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính
4. Chính quyền thông minh: Phục vụ tốt hơn nhu cầu làm thủ tục của người dân
5. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
6. Trục liên thông văn bản quốc gia sẽ được thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá ATTT
7. Kiểm soát chặt hàng đến cảng
8. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Ba thách thức cho Việt Nam
 
Địa phương
9. Tăng trưởng kinh tế Tp. Hồ Chí Minh gắn với cải cách thủ tục hành chính
10. Bí thư Hà Nội: Tiếp tục cải cách hành chính theo hướng tinh gọn
11. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện tiêu cực trong thực thi công vụ
12. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện tiêu cực trong thực thi công vụ
13. Từng bước đảm bảo an sinh xã hội bền vững
14. Ghi nhận ngày đầu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 4 về hộ tịch

Xem Điểm báo ngày 03 tháng 8 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm