Điểm báo ngày 06 tháng 08 năm 2018

06/08/2018

Bộ, ngành
1. Nhiệm vụ trọng tâm
2. Quy định bất hợp lý 3 năm mới sửa xong: Trên thúc giục, dưới từ từ
3. Phó Thủ tướng Thường trực làm việc với tỉnh Tuyên Quang về CCHC
4. Sửa Luật Quản lý thuế: Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế
5. Dự thảo Nghị định 86 mới: Không có quy định xe hợp đồng điện tử phải gắn mào
6. ‘Nới’ điều kiện thành lập ngân hàng
7. Dự thảo Nghị định biểu diễn: Cởi mở và trách nhiệm

Địa phương
8. Niêm yết thủ tục hành chính để cán bộ, công chức phải thực hiện đúng chức trách
9. Kinh nghiệm xây dựng chính quyền điện tử ở Quảng Ninh
10. Hà Đông lấy cán bộ công chức làm trọng tâm trong cải cách hành chính
11. Mỹ Hào đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động
12. Bình Dương tăng cường giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài

 

Xem Điểm báo ngày 06 tháng 8 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm