Điểm báo ngày 09 tháng 08 năm 2018

09/08/2018

Bộ, ngành
1. “Số hóa” 87 thủ tục hành chính ngành GTVT
2. 7 tháng đầu năm, 7.800 gói thầu tiến hành đấu thầu qua mạng
3. Bộ Tư pháp: Ban hành văn bản trái pháp luật thể hiện sự "nhờn" luật
4. Thận trọng xem xét xây dựng Luật Giáo dục thực sự hợp lòng dân
5. Bãi bỏ một số văn bản trong lĩnh vực y tế
6. Đề nghị sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng
7. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu vị thuốc cổ truyền
8. Rà soát ngay việc đảm bảo an toàn cho du khách khi kinh doanh hoạt động thể thao
 
Địa phương
9. Tiếp tục nâng cao hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến
10. Xây dựng môi trường đầu tư năng động
11. Khảo sát sự hài lòng của người dân với cơ quan hành chính
12. TP Hà Tĩnh sáng tạo, góp thêm cho tỉnh cách làm hay về đánh giá cán bộ
13. Người dân Quảng Ninh hài lòng với Trung tâm Hành chính công
14. Yên Bái: Ra mắt các dịch vụ điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
15. Hòa Bình đổi mới cách làm để tạo đột phá trong thu hút đầu tư

 

Xem Điểm báo ngày 09 tháng 8 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm