Điểm báo ngày 13 tháng 08 năm 2018

13/08/2018

Bộ, ngành
1. Giản lược cấp phép biểu diễn cho nghệ sĩ hải ngoại
2. Cải cách thủ tục xuất nhập khẩu, 'một tay vỗ không kêu'
3. Ngành điện miền Nam hiện đại hóa dịch vụ công
4. Ra văn bản trái luật, phải phạt!
5. Chiến lược “hút” FDI vào nông nghiệp 4.0
6. Nhiều cơ sở vì lợi nhuận mà coi rẻ tính mạng người tiêu dùng
7. Tiến tới điện tử hóa giao dịch trong hoạt động tài chính
 
Địa phương
8. “Trung tâm Hành chính công phải giải quyết được nhiều công việc ngay tại chỗ”
9. Doanh nghiệp tại TPHCM vẫn bị "hành" vì thủ tục hành chính
10. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
11. Thanh Hóa sẽ loại những cán bộ “biến chất” ra khỏi bộ máy hành chính
12. Tỉnh Bắc Ninh tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính
13. Hải Phòng: Tìm cách nâng chỉ số PCI năm 2018 – 2019
14. "Doanh nghiệp khó, có chính quyền"
15. Cấp giấy phép kinh doanh vận tải cho xe tải dưới 3,5 tấn:  Siết chặt quản lý
16. Cắt được 1.200 thủ tục hành chính thì ban hành mới... 1.100 thủ tục

 

Xem Điểm báo ngày 13 tháng 8 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm