Điểm báo ngày 13 tháng 09 năm 2018

13/09/2018

Bộ, ngành
1. Ứng dụng tốt CNTT giảm thời gian và chi phí tuân thủ của ngành thuế
2. Ngành Hải quan nỗ lực cải cách trên nhiều lĩnh vực
3. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính: Có hiệu quả nhưng còn nhiều tồn tại
4. Để doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh trước những đối thủ độc quyền
5. Bước tiến mới trong đăng ký kinh doanh
6. Thủ tướng trả lời phỏng vấn báo The Straits Times
7. UBTVQH thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
8. Môi trường kinh doanh cho kinh tế số: Công nghệ có thắng quan hệ?
9. Hạn chế thấp nhất việc người nộp thuế phải gặp cán bộ thuế

Địa phương
10. Đồng Tháp: Nhân rộng mô hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại nhà
11. Quận Đống Đa đối thoại nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

 

Xem Điểm báo ngày 13 tháng 9 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm