Điểm báo ngày 14 tháng 09 năm 2018

14/09/2018

Bộ, ngành
1. Phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam
2. VPCP - Bộ An ninh và Nội vụ Hàn Quốc hội thảo về Chính phủ điện tử
3. Cải cách ngành hải quan là việc cần làm thường xuyên, liên tục
4. Giao cơ quan công an quản lý dịch vụ đòi nợ có hợp lý?
5. Nâng ‘chất’ dịch vụ công: Những đề xuất táo bạo và thẳng thắn
6. Cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu khi đánh giá chất lượng xây dựng thể chế
7. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp 

Địa phương
8. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - bước đột phá trong cải cách hành chính
9. Thử nghiệm giao dịch thủ tục ngành điện tại trung tâm hành chính công
10. Thị xã Cửa Lò: Gần 2/3 hồ sơ tồn đọng trong cấp GCNQSDĐ lỗi từ phía người dân
11. Nên có dịch vụ làm thủ tục hành chính nhanh
12. Phú Giáo: Cải cách hành chính theo hướng tạo sự hài lòng cho người dân

Xem Điểm báo ngày 14 tháng 9 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm