Điểm báo ngày 19 tháng 10 năm 2018

19/10/2018

Bộ, ngành
1. Bộ LĐ-TB&XH cắt giảm 60 điều kiện kinh doanh
2. Ngày 30-10 là hạn cuối hoàn thành cắt giảm các thủ tục, điều kiện kinh doanh
3. Pháp lý hóa việc cắt giảm 62,6% điều kiện kinh doanh và 51,3% hàng hóa kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực TN&MT
4. Sau quyết định chưa từng có: Bộ Công thương không dừng lại
5. Thủ tướng khen ngợi Bảo hiểm xã hội Việt Nam đi đầu cải cách thủ tục hành chính
6. BHXH VIỆT NAM: Triển khai phần mềm lưu trữ hồ sơ điện tử phiên bản 1.0
7. Cắt giấy phép con: Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội
8. Lên lộ trình kiểm soát khí thải xe ô tô
9. Chưa tái xuất lúa mì nhập khẩu nhiễm cỏ kế đồng
 
Địa phương
10. Hiệu quả từ trung tâm phục vụ hành chính công
11. Người dân hài lòng với cơ chế một cửa liên thông
12. Sở Công thương Hà Tĩnh: "Mở đường" cho đầu tư, kinh doanh
13. Khắc phục tồn tại về kỷ cương, kỷ luật hành chính
14. Khi chính quyền “chạm để kết nối dân”

 

Xem Điểm báo ngày 19 tháng 10 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm