Điểm báo ngày 14 tháng 01 năm 2019

14/01/2019

Bộ, ngành
1. Năm 2019 - năm bứt phá và phương châm hành động của Chính phủ
2. Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp khó về đích?
3. Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 07 đến ngày 13-01-2019
4. Ông Dương Kỳ Anh: Nên bỏ thủ tục cấp phép cho người đẹp đi thi hoa hậu
5. Tranh cãi về đề xuất 'chứng chỉ hành nghề giáo viên'

Địa phương
6. Sao phải sợ dân ghi âm, ghi hình?
7. Bưu điện tỉnh: Đồng hành cải cách thủ tục hành chính
8. Cấp đổi thẻ BHYT: Giải quyết trong ngày
9. Thủ tướng truyền cảm hứng tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông
10. Cải tiến trong bộ phận "một cửa": Tăng sự hài lòng và niềm tin
11. Tăng liên thông, tăng hiệu quả


 

Xem Điểm báo ngày 14 tháng 01 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm