Điểm báo ngày 15 tháng 01 năm 2019

15/01/2019

Bộ, ngành
1. ‘Chính phủ tạo sức ép, nhưng nhiều nơi chưa thực tâm cải cách’
2. Giảm trên 65% chi phí trong việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
3. Mức độ cởi mở của các bộ, ngành khi cắt giảm điều kiện kinh doanh rất khác nhau
4. Kinh nghiệm triển khai VNACCS là “hình mẫu” về sự quyết tâm cải cách
5. Hải quan xử lý hơn 190.000 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến
6. Chính phủ số sẽ được triển khai theo hướng nào?
7. Bứt phá kinh tế năm 2019 và quyết tâm từ Chính phủ

Địa phương
8. Chi phí bôi trơn giết chết doanh nghiệp
9. Cấp, đổi hộ chiếu cho người dân vùng biên
10. Đà Nẵng: Thí điểm sử dụng hộ khẩu điện tử
11. Dân chấm điểm công an xuất nhập cảnh TP.HCM
12. Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến

 

Xem Điểm báo ngày 15 tháng 01 năm 2019 tại file đính kèm


 
File đính kèm