Điểm báo ngày 22 tháng 01 năm 2019

22/01/2019

 

Bộ, ngành
1. Tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng nhờ cắt giảm thủ tục hành chính
2. Nâng tầm dịch vụ công trực tuyến, chủ động tiếp cận CMCN 4.0
3. Phá tan những rào cản thị trường
4. Phó Thủ tướng: Lập chuyên án điều tra tiêu cực trong cấp Giấy phép lái xe
5. Xin ý kiến người dân về biểu thuế hàng hóa thực hiện Hiệp định CPTPP

Địa phương
6. Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Cải cách hành chính để hoàn thành mục tiêu
7. Hoàn thiện chuẩn mực văn hóa công vụ
8. Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
9. Nghi Xuân dẫn đầu toàn tỉnh về giải quyết TTHC trước và đúng hạn
10. Siết chặt kỷ cương, nền nếp công vụ
11. Không dễ dãi, bao che vi phạm
12. Người dân chờ sự chuyên nghiệp
13. Thấy gì từ bữa tiệc đầy thị phi tại UBND xã Lý Trạch?


 

Xem Điểm báo ngày 22 tháng 01 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm