Điểm báo ngày 24 tháng 01 năm 2019

24/01/2019

Bộ, ngành

1. TS Nguyễn Đình Cung: "Thủ tục hành chính nửa điện tử, nửa giấy tờ chỉ để vòi tiền doanh nghiệp"
2. Người kinh doanh còn vướng các thủ tục vô lý
3. Chữ ký số trên di động sẽ được triển khai mở rộng trong năm 2019
4. Tăng lực đẩy của hệ thống, giảm ‘lực kéo’ của Thủ tướng
5. Huy động các nguồn lực đầu tư cho KH&CN, ĐMST
6. Loại bỏ tham nhũng chính sách
7. Để bộ đừng quên lời hứa
8. Giáo viên chính thức thoát cảnh “è cổ” vì hồ sơ, sổ sách
9. Giảm sổ sách, giáo án cho giáo viên: Cần chỉ đạo tinh gọn hơn nữa!
10. Sửa đổi chính sách để thực thi CPTPP, áp lực không lớn?
11. Niềm tin kinh doanh đang thôi thúc
12. Đây là điều kiện kinh doanh du lịch rất vô lối
13. Cải thiện môi trường kinh doanh: "Thay đổi quan trọng nằm trên… báo cáo
 
Địa phương
14. Hải quan Bắc Ninh: Ưu tiên cải cách, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu
15. Đà Nẵng: Hành động hướng đến đô thị xanh
16. Quảng Trị cần thu hút, tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp


 

Xem Điểm báo ngày 24 tháng 01 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm