Điểm báo ngày 28 tháng 01 năm 2019

28/01/2019

Xem Điểm báo ngày 28 tháng 01 năm 2019 tại file đính kèm
 

Bộ, ngành

1. 12 triệu thủ tục hành chính được thực hiện qua Bưu điện
2. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp
3. CPTPP thúc đẩy hoàn chỉnh thể chế kinh tế của Việt Nam
4. Chính sách cần hơi thở cuộc sống
5. Cải thiện môi trường kinh doanh: Trên nóng, dưới cũng phải nóng
6. "Sập" Cổng thông tin một cửa quốc gia, nhiều doanh nghiệp XNK tê liệt
 
Địa phương
7. Góp phần nâng cao chỉ số DDCI
8. Giải quyết nhanh, gọn thủ tục hành chính những ngày cận Tết
9. Có gì mới tại quy định chi tiết về cấp phép xây dựng của Đà Nẵng?
10. Quảng Trị: Cần tập trung cắt giảm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực TN&MT

File đính kèm