Điểm báo ngày 29 tháng 01 năm 2019

29/01/2019

 

Bộ, ngành
1. Thủ tướng phân công soạn thảo 3 dự án luật
2. 100% thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia sẽ thu phí bằng phương thức điện tử
3. Luật An ninh mạng: Tin giả ... trách nhiệm thật
4. Quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
5. Cải cách phải thấm xuống từng cán bộ, công chức
6. Tạo áp lực cải cách
7. Doanh nghiệp sẽ được bảo vệ tốt hơn trước các hành vi phiền nhiễu
8. Đề xuất sửa Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Địa phương
9. Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế đốt vàng mã
10. BHXH Ninh Thuận: Phấn đấu 100% đơn vị thực hiện giao dịch điện tử
11. Xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo: Cải cách hành chính gắn với xây dựng “Chính quyền, công sở thân thiện”

Xem Điểm báo ngày 29 tháng 01 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm