Điểm báo ngày 01 tháng 3 năm 2019

01/03/2019

 

Bộ, ngành

1. Sẽ tiếp tục đơn giản các thủ tục hành chính về cư trú

2. Quyết tâm của Chính phủ

3. Phát triển doanh nghiệp KH&CN: Cần những ưu đãi khác biệt hơn nữa 

4. Bước đột phá trong cải cách hành chính công tại cửa khẩu

5. Tái cấp phép cho nhạc điện tử: Bịt khe hở trách nhiệm ra sao?

6. Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư: Định hướng tính kết nối

7. Gỡ khó cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất

8. Đề xuất bãi bỏ 22 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

9. Tổ công tác của Thủ tướng sẽ kiểm tra 2-3 cơ quan mỗi tháng

10. Phải số hóa dịch vụ thanh toán
 

Địa phương

11. Triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính

12. Giám sát có trọng tâm, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính

13. Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong thủ tục hành chính

14. Bãi bỏ 14 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn Hà Nội

15. Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa trễ hẹn... xin lỗi dân

16. Phát huy vai trò người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính

17. Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương ​

Xem Điểm báo ngày 01 tháng 3 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm