Điểm báo ngày 04 tháng 3 năm 2019

04/03/2019

 

Bộ, ngành

1. Đơn giản hóa chế độ báo cáo: Giảm gánh nặng cho ngân sách

2. VCCI góp ý về Dự thảo Thông tư quy định kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

3. Thủ tướng: Loại bỏ "xin cho" trong thủ tục xây dựng và phát triển đô thị

4. Tạo đột phá trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

5. Dự thảo tiêu chuẩn sản xuất nước mắm: Đánh đố nước mắm truyền thống

Địa phương

6. Chậm trả kết quả giải quyết hồ sơ ở Thanh Hóa: Sở hay Văn phòng UBND tỉnh phải xin lỗi?

7. Gần 20 người phục vụ cấp phép xây dựng nhưng vẫn gây phiền hà cho dân

8. “Một cửa” chưa... chuẩn!

9. Bảo hiểm xã hội Hà Nội thí điểm thành công kết nối thanh toán điện tử qua ngân hàng

10. Trung tâm Phục vụ hành chính công: Bước tiến mới trong cải cách hành chính

11. Thiết lập hệ thống công nghệ nhiều tiện ích

12. TP.HCM chuẩn bị bỏ sổ khám bệnh ra sao?

13. Quảng Ninh cung cấp dịch vụ hành chính công qua Zalo

14. Hà Tĩnh cung cấp 2.350 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

15. TP.HCM: Thời gian xét duyệt dự án đầu tư giảm ít nhất 50% so với quy định hiện hành

Xem Điểm báo ngày 04 tháng 3 năm 2019 tại file đính kèm


 
File đính kèm