Điểm báo ngày 06 tháng 3 năm 2019

06/03/2019

 

Bộ, ngành

1. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xã hội: Tất cả đều chung chung, chưa cụ thể hóa

2. Nghị định mới và ca khúc cũ

3. Cắt giảm 122 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp

4. Dự thảo tiêu chuẩn về sản xuất nước mắm: Thêm những tiêu chuẩn không thực tế

5. Ngành Hải quan: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính


Địa phương

6. Khánh Hòa đẩy mạnh tin học hóa lĩnh vực tư pháp

7. Xây dựng chính quyền điện tử: Thiết thực, cụ thể để mọi người dân cùng tham gia

8. Bắc Ninh triển khai Quy chế phối hợp tra cứu, xác minh thông tin cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

9. Doanh nghiệp cần giảm thủ tục thực

10. Hoàn thành nhiều hạng mục trong dự án kiến trúc chính quyền điện tử

11. Sau ghi âm, ghi hình, Hà Nội cấm livestream buổi tiếp công dân

12. Tiện lợi cho dân với thủ tục làm giấy tờ ngoài giờ

Xem Điểm báo ngày 06 tháng 3 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm