Điểm báo ngày 12 tháng 3 năm 2019

12/03/2019

 

 

Bộ, ngành

1. Hơn 120 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được cắt giảm

2. Ngành Tài chính: Đi đầu về giải quyết thủ tục trực tuyến

3. Cần nghiên cứu lại một số quy định về quảng cáo, khuyến mại

4. Tăng tốc phát triển nền kinh tế số

5. Hôm nay: Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

6. Tiếp tục đề xuất giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

7. Tín dụng đen vẫn phức tạp và nan giải

8. Tài xế xe ôm, taxi công nghệ cần qui chuẩn?

9. Băn khoăn tiêu chuẩn sản xuất nước mắm


Địa phương

10. Lựa chọn một số đơn vị để giám sát chuyên sâu về cải cách hành chính

11. Nỗ lực cải cách thủ tục hải quan 

12. Hơn 1.680 hồ sơ hành chính cấp huyện ở Hà Tĩnh bị quá hạn, vì sao?

13. Bình Dương: Tiếp nhận, xử lý hành vi nhũng nhiễu qua đường dây nóng

14. Hà Nội: Cổng thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh của người dân sẽ hoạt động từ tháng 7/2019

 

Xem Điểm báo ngày 12 tháng 3 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm