Điểm báo ngày 13 tháng 3 năm 2019

13/03/2019

Bộ, ngành

1. Khảo sát 300 doanh nghiệp, 54% trả lời vẫn ngại nhất là thủ tục hành chính 

2. Thủ tướng: Trục liên thông văn bản Quốc gia loại bỏ "ngâm" hồ sơ

3. Bước đột phá trong xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số

4. Sắp luật hóa việc nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính qua bưu điện

5. Cứ "xin - cho" thì kinh tế tư nhân khó phát triển

6. Cải cách thủ tục xuất nhập khẩu: Dư địa còn rất lớn

7. Thị thực điện tử tạo đột phá cho du lịch Việt Nam

8. Bãi bỏ một số văn bản do Chính phủ ban hành

9. Mất giấy phép lái xe phải thi lại: Còn gì vô lý hơn?

10. CEO Rada: Đề xuất phải thi lại khi mất bằng lái xe là tư duy ngược trong quản lý
 

Địa phương

11. Tạm dừng dự thảo bị các DN nước mắm truyền thống phản đối

12. Yêu cầu có quy định về màu sắc riêng cho biển số ô tô dùng kinh doanh

13. Chuyển đổi số và hiện trạng phát triển kinh tế số ở Việt Nam

14. Vì sao Việt Nam xếp ‘hạng bét’ về khởi nghiệp kinh doanh?

15. Ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính ở Cà Mau

16. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa: Lộ nhiều sai sót về xử lý vi phạm, thủ tục hành chính

 

Xem Điểm báo ngày 13 tháng 3 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm