Điểm báo ngày 20 tháng 3 năm 2019

20/03/2019

 

Bộ, ngành

1. Tạo đột phá mới về cải cách hành chính

2. Thay đổi để bảo đảm tốt hơn quyền lợi người tham gia BHYT

3. Bảo hiểm xã hội thành lập Tổ soạn thảo Đề án về cải cách thủ tục hành chính

4. Kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin tại nhiều cục hải quan

5. Hiện thực hoá quyết tâm Chính phủ phi giấy tờ, ít họp hành

6. Thêm phần mềm Cổng dịch vụ công V1Gate của Viettel đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật

 

Địa phương

7. VNPT triển khai giải pháp đồng bộ dữ liệu cho tỉnh Quảng Bình

8. Nghiêm cấm cán bộ tự đặt thêm quy định trong giải quyết TTHC

9. Đẩy mạnh sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực giao thông vận tải

10. Bình Dương: Hệ thống thông tin phục vụ hiệu quả quản lý đất đai

11. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính

12. Mất điểm về thủ tục rườm rà, thiếu chuyên nghiệp

13. Tuyên Quang: Phấn đấu chỉ số PCI tăng thêm từ 6 đến 10 bậc

14. Nhiều vi phạm trong giải quyết các thủ tục hành chính

Xem Điểm báo ngày 20 tháng 3 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm