Điểm báo ngày 21 tháng 3 năm 2019

21/03/2019

 

Bộ, ngành

1. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

2. Cải cách thể chế: “Lấy đá ghè chân mình” cũng phải làm

3. Sửa Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp cơ hội để doanh nghiệp Việt phát triển

4. WB nêu 3 khuyến nghị về quản lý, chia sẻ dữ liệu số cho Việt Nam

5. Chất lượng văn bản và yêu cầu ‘số một’ của Thủ tướng

6. Cần phải cách chức những... rào cản!

7. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thực phẩm Nhật Bản

8. Gỡ rào cản thu hút doanh nghiệp châu Âu

 

Địa phương

9. Hà Nội: phủ sóng trên 1000 dịch vụ công trực tuyến

10. Công bố Chỉ số Cải cách hành chính cấp sở, ngành, địa phương và Chỉ số SIPAS năm 2018

11. Hà Nội đưa phần mềm vào giải quyết thủ tục có liên quan đến người nước ngoài

12. Bắc Tân Uyên: Nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

 

Xem Điểm báo ngày 21 tháng 3 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm