Điểm báo ngày 10 tháng 4 năm 2019

10/04/2019

 

Bộ, ngành

1. Thông tư ban hành thiếu tính thực tế gây khó khăn cho người dân

2. Đơn giản hóa thủ tục hành chính đăng ký doanh nghiệp khoa học công nghệ

3. Sửa Luật Đầu tư công: Phân cấp mạnh hơn để bớt thủ tục, bớt 'xin cho'

4. Cắt giảm kiểm tra chuyên ngành: Chuyển biến chậm

5. Xây dựng cơ chế bảo lãnh thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu: Rất cần thiết nhưng cần có lộ trình


Địa phương

6. Hách dịch, sách nhiễu dân: Cần chấn chỉnh và loại bỏ

7. TP.HCM kiểm tra đột xuất nơi tiếp nhận hồ sơ hành chính

8. Cải cách hành chính cấp xã - Từng bước tạo sự hài lòng cho người dân

9. Quảng Ninh: Chủ động tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu

10. Nhiều dự án bất động sản ở TP Hồ Chí Minh chậm triển khai do vướng thủ tục hành chính
 

Xem Điểm báo ngày 10 tháng 4 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm