Điểm báo ngày 11 tháng 4 năm 2019

11/04/2019

 

Bộ, ngành

1. 102 thủ tục hành chính sẽ thực hiện một cửa tại trụ sở Bộ Tài chính

2. Đề xuất sửa đổi Luật khám bệnh, chữa bệnh

3. Bộ Công Thương khuyến khích doanh nghiệp sử dụng cấp C/O qua internet

4. Rút đề xuất sửa Luật Đất đai: Tiếc nuối tấm áo chật chưa kịp thay

5. Thúc đẩy tiến độ sửa đổi Bộ luật Lao động

 

Địa phương

6. Hà Tĩnh thực hiện rộng rãi giao dịch điện tử trong giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn

7. Đo lường mức độ hài lòng của người dân trên nền tảng công nghệ thông tin

8. Tăng tuyên truyền để nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến

9. TX.Thuận An: Cải cách hành chính theo hướng phục vụ nhân dân

10. Đà Nẵng triển khai thanh toán điện tử hành chính công qua ví MoMo

Xem Điểm báo ngày 11 tháng 4 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm