Điểm báo ngày 22 tháng 4 năm 2019

22/04/2019

Bộ, ngành

1. Dân chui qua “lỗ” kính để gặp cán bộ: Tiếp dân theo kiểu “xin-cho"
2. Ngành Tài chính đặt mục tiêu 80% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4
3. Năm 2020, đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
4. Muốn doanh nghiệp nhỏ và vừa “sống khỏe”, cần phải làm gì?
5. Chưa tháo đúng “nút thắt”
6. Bộ trưởng sẽ thêm quyền 'cho từ chức', 'biệt phái' cấp dưới
7. Đánh giá gánh nặng chi phí
8. BHXH đẩy mạnh ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng phục vụ người dân

 

Địa phương
9. PCI Quảng Ninh - Giải bài toán đụng trần thể chế
10. Những vấn đề còn băn khoăn
11. Hà Nội quy định trách nhiệm cụ thể từng sở ngành, địa phương thực hiện chính sách BHXH
12. Đà Nẵng: Để “Nụ cười công chức” là điểm đến của môi trường đầu tư…
13. Phần chìm của tảng băng trong cải cách hành chính


 

Xem Điểm báo ngày 22 tháng 4 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm