Điểm báo ngày 23 tháng 4 năm 2019

23/04/2019

Bộ, ngành

1. Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra 6 Bộ: Tranh luận tư duy quản lý
2. Thủ tướng yêu cầu xử lý người đứng đầu bao che, dung túng cấp dưới
3. Tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển
4. Yêu cầu Bộ GTVT báo cáo việc chờ văn bản hướng dẫn Luật Hàng hải
5. Không bổ sung thủ tục về thuế nếu pháp luật không quy định
6. Bộ Tư pháp đề nghị Bộ GTVT xem lại khái niệm kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

Địa phương
7. Phát hành văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý
8. Trung tâm Phục vụ hành chính công: Đột phá chiến lược tạo đà tăng tốc phát triển
9. Hà Nội cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu cho các hộ đạt 99,68%
10. PCI tỉnh Bạc Liêu: “trên nóng, dưới lạnh”.

Xem Điểm báo ngày 22 tháng 4 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm