Điểm báo ngày 24 tháng 4 năm 2019

24/04/2019

Bộ, ngành

1. Bộ Công an đo sự hài lòng của người dân về thủ tục hành chính
2. Nhiều đột phá trong cải cách thủ tục hành chính về đất đai
3. Bộ GD&ĐT: Cải thiện các chỉ số Đổi mới sáng tạo theo toàn cầu
4. Tưởng được nhận quà, không ngờ nhiêu khê tốn kém hơn nhiều
5. Kế hoạch thực hiện quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
6. Công bố 18 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH

Địa phương
7. Hà Nội nỗ lực cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

8. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu
9. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính
10. Hiện tượng… Quảng Ninh
11. Hà Nội: 97,62% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử
 

Xem Điểm báo ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại file đính kèm
 
File đính kèm