Điểm báo ngày 02 tháng 5 năm 2019

02/05/2019

 

Bộ, ngành

1. Chuyên gia: Doanh nghiệp không thể an toàn khi hệ thống pháp lý kém hiệu quả

2. Xử lý nghiêm và công khai tên cán bộ sai phạm, hạch sách dân

3. Hồ sơ hải quan thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia tăng mạnh 

4. Tháo gỡ rào cản để kinh tế tư nhân tăng tốc

5. Nhập khẩu chất phóng xạ kín phải có cam kết của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp 

6. Công nghệ chắp cánh sức mạnh doanh nghiệp vừa và nhỏ

7. "Mở cửa ngoài giờ", dân bớt cực
 
Địa phương

8. Khai thông điểm nghẽn cải cách hành chính

9. Hiệu quả từ công tác tiếp công dân

10. Đà Nẵng đã làm thế nào để thu hút người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến?

11. Sài Gòn ăn rong cũng quẹt thẻ
 

Xem Điểm báo ngày 02 tháng 5 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm