Điểm báo ngày 03 tháng 5 năm 2019

03/05/2019

 

Bộ, ngành

1. Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tại các bộ, ngành, địa phương

2. Hơn 28.800 doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia

3. Hệ sinh thái 4.0 hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

4. Tranh cãi về việc miễn visa để thu hút thêm khách du lịch nhà giàu

5. Địa phương kêu Bộ Y tế 'ôm' quá nhiều việc

6. Bộ, ngành nào cũng có dữ liệu nhưng không liên thông

7. Cập nhật, đồng bộ dữ liệu về dân cư trên toàn quốc

9. "Cấp số định danh cá nhân không nên làm ào ào như kiểu chiến dịch"
 

Địa phương
10. “Mê cung” giấy tờ nhà đất

Xem Điểm báo ngày 03 tháng 5 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm