Điểm báo ngày 07 tháng 6 năm 2019

07/06/2019

Bộ, ngành

1. Tổng kết thi hành Nghị định 111 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

2. Tổng cục Hải quan: Đánh giá mức độ rủi ro đối với người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan

3. “Tham nhũng vặt”: Hậu quả không hề “vặt”

4. Cắt giảm thủ tục hành chính nhưng phải bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước

5. Bảo lãnh thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu: Lợi ích kép

6. 'Chấm điểm' cơ quan công quyền: Làm sao để không hình thức?

7. Tập trung gỡ ‘nút thắt’ để phát triển doanh nghiệp tư nhân

8. Sẽ tăng độ khó khi sát hạch, cấp giấy phép lái xe


Địa phương

9. Ia Grai - Gia Lai: Người dân không mặn mà với dịch vụ công trực tuyến

10. TP Hồ Chí Minh có nguy cơ 'vỡ' kế hoạch đột phá cải cách hành chính

11.  Hà Tĩnh về tận xã tập huấn công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến

12. Đặt đích cao hơn trong cải cách hành chính

13. Lào Cai: Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

14. Nhiều chuyển biến trong thực hiện Chính quyền điện tử

Xem Điểm báo ngày 07 tháng 6 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm