Điểm báo ngày 11 tháng 6 năm 2019

11/06/2019

Bộ, ngành

1. Thủ tướng: Thừa Thiên Huế cần định vị những điểm đặc biệt

2. Quy định pháp luật về Chính phủ điện tử chưa thực sự đồng bộ

3. Phải dành tâm lực cho cải cách

4. Giảm chi phí kinh doanh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

5. Gần 100% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

6. Khẩn trương thực hiện lộ trình số hóa thẻ bảo hiểm y tế

7. Đề xuất quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

8. Giải bài toán giảm chi phí logistic bằng các giải pháp CNTT


Địa phương

9. Khẩn trương cải cách hành chính

10. Hải Phòng quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019 nhằm cải thiện các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI
 

Xem Điểm báo ngày 11 tháng 6 năm 2019 tại file đính kèm
 
File đính kèm