Điểm báo ngày 13 tháng 6 năm 2019

13/06/2019

 

Bộ, ngành

1. Cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết

2. Chủ xe không làm thủ tục đăng ký sang tên sẽ bị xử phạt

3. Thẻ bảo hiểm y tế điện tử: Nhiều tiện ích, giảm trục lợi

4. Khai trương Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo 

5. Rà soát lại đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

6. Hộ chiếu điện tử sẽ tạo thuận lợi trong kiểm soát xuất nhập cảnh

7. Đề xuất công dân mỗi lần xuất cảnh phải đóng “phí chia tay” 

8. Cải thiện môi trường kinh doanh, nhiều bộ ngành chưa quyết liệt

9. Những dịch vụ công nào nằm trong danh sách sớm loại bỏ thanh toán bằng tiền mặt?

 

Địa phương

10. Vì sao chỉ số quản lý hành chính công cấp tỉnh Thừa Thiên-Huế giảm 6 bậc?

11. Hiệu quả từ việc xây dựng chính quyền điện tử tại Yên Bái

12. Để người dân hài lòng

13. TP Hồ Chí Minh: Phải thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân

14. Bảo hiểm Xã hội Hà Tĩnh đầu tư CNTT, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính

15. Dịch vụ bưu chính công ích Thạch Hà: Tiện cả đôi đường

 

Xem Điểm báo ngày 13 tháng 6 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm