Điểm báo ngày 24 tháng 6 năm 2019

24/06/2019

Bộ, ngành
1. Thủ tướng: E-Cabinet là bước thí điểm ban đầu quan trọng
2. Đề xuất cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ
3. e-Cabinet: Bước tiến lớn trong cải cách của Chính phủ
4. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Cải cách là luôn phải đương đầu với cái cũ, tiêu cực, tham nhũng 
5. Cách mạng 4.0: Những vấn đề pháp lý đặt ra trong xây dựng Chính phủ điện tử và đô thị thông minh
6. Triển khai thẻ bảo hiểm y tế điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ

Địa phương
7. Yên Bái cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
8. Chính quyền đồng hành với doanh nghiệp
9. Xây dựng nền hành chính hiện đại
10. Chủ tịch Gia Lai yêu cầu các sở, ngành tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính
11. Ngành lao động - thương binh và xã hội cải cách TTHC phục vụ người dân
12. Đoàn kiểm tra của Văn phòng Chính phủ kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh


 

Xem Điểm báo ngày 24 tháng 6 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm