Điểm báo ngày 26 tháng 6 năm 2019

26/06/2019

Bộ, ngành
1. Công bố tài liệu hướng dẫn về chỉ số hiệu quả logistics
2. Doanh nghiệp có tiếng nói quan trọng trong phát triển bền vững
3. Luật Thư viện được ban hành sẽ góp phần truyền bá tri thức nhân loại, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc
4. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp
5. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư

Địa phương
6. Nhiều giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
7. TP Vinh (Nghệ An): Chủ tịch phường tự đưa ra quy định “bất thường” để “hành” dân trong cấp phép xây dựng
8. TPHCM: Sẽ kết nối camera tại các điểm nhạy cảm
9. Doanh nghiệp sản xuất vẫn kêu khó nhiều bề
10. Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ làm việc với UBND tỉnh về kết quả kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát TTHC


 

Xem Điểm báo ngày 26 tháng 6 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm