Điểm báo ngày 01 tháng 7 năm 2019

01/07/2019

 

Bộ, ngành

1. PC Khánh Hòa: Vận hành một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính cấp điện từ lưới trung áp từ 01/07/2019

2. Ứng dụng công nghệ mới của cách mạng 4.0 là con đường ngắn nhất hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường

3. Chống tham nhũng vặt, người đứng đầu phải có dũng khí

4. Dự thảo Thông tư về nông nghiệp hữu cơ không phù hợp tinh thần cải cách

5. Kết cấu chính của các Hiệp định thương mại tự do EU

6. Cải cách thể chế, phải khắc phục được “trên nóng dưới lạnh”

7. Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu

8. ‘Không thể tùy tiện sử dụng tên gọi Việt Nam với mục đích quảng cáo'

9. Liên thông văn bản điện tử: Đã rõ hiệu quả cải cách

10. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện thu viện phí không dùng tiền mặt

 

Địa phương

11. Dịch vụ bưu chính công ích: Thêm tiện ích góp phần minh bạch dịch vụ hành chính công

12. Thành phố Hồ Chí Minh công khai 261 cơ sở dạy thêm đã được cấp phép

13. Doanh nghiệp bất động sản “than trời” vì thủ tục hành chính

14. Cao Lãnh triển khai phần mềm "Xin lỗi dân"

15. Ủy quyền lãnh lương hưu tại TP.HCM: Nơi được nơi không

Xem Điểm báo ngày 01 tháng 7 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm