Điểm báo ngày 02 tháng 7 năm 2019

02/07/2019

Bộ, ngành

1. Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam - Nâng cao nhận thức về tính nhân văn của chính sách

2. Chính phủ bàn giải pháp chặn “tham nhũng vặt”

3. Mong manh định chế ‘Dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm’

4. Cấp phép triển lãm mỹ thuật - Cần sự thay đổi căn bản

5. Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7

6. Minh bạch trong thực thi công vụ

7. Bóc trần chiêu trò đưa xe biển số Lào về Việt Nam tiêu thụ

8. Phát huy vai trò của các trung tâm dịch vụ việc làm

 

Địa phương

9. Từ ngày mai, học sinh THPT ở Hà Nội có thể làm thủ tục chuyển trường hoàn toàn qua mạng

10. Tỉnh Trà Vinh triển khai hệ thống cổng thông tin điện tử và cổng dịch vụ công

11. Trung tâm Hành chính công tỉnh: Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn

12. Công chức trẻ quan tâm cải cách hành chính

Xem Điểm báo ngày 02 tháng 7 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm