Điểm báo ngày 03 tháng 7 năm 2019

03/07/2019

 

Bộ, ngành

1. Triển khai đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính

2. Bộ Giao thông khai trương bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính

3. Phân cấp quản lý: Một việc không quá 2 cấp hành chính quản lý

4. Áp dụng hoá đơn điện tử có dễ dàng?

5. 'Khai tử' ô tô hết hạn sử dụng

6. Viettel Post chỉ được triển khai dịch vụ xe hợp đồng dưới 9 chỗ khi được địa phương cấp phép

 

Địa phương

7. Chính quyền số bị thách thức bởi 1.800 thủ tục hành chính

8. Quận 1 thí điểm tiếp nhận đăng ký giải quyết thủ tục hành chính không giấy

9. Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính ở quận Nam Từ Liêm

10. Cải cách hành chính lĩnh vực đất đai vùng ĐBSCL: Giảm phiền hà, tăng hài lòng

11. Hành chính công Quảng Ngãi: Một cửa đa tiện ích

12. Quảng Ngãi không để tình trạng “trên thoáng, dưới chật”!

 

Xem Điểm báo ngày 03 tháng 7 năm 2019 tại file đính kèm
 
File đính kèm